Torustike survepesu

Kombineeritud survepesuautoga on võimalik teha järgmisi töid:
• Kanalisatsiooni- ja sadevee torustike survepesu ning ummistuste likvideerimist
• Restkaevude, imbkaevude, rasvapüüdjate, settepaakide jne. tühjendamist ja puhastamist survepesuga.
• Fekaali, liiva, muda jne. imemist ja transportimist.
• Välistrasside veega täitmist ja surveproove (vajalik 0,5 ” või 1 ” sisekeermega ühendus).

Lisaks pakume teenust imuautoga,mille paak on 10m3

INFO JA TELLIMINE: 5663 3999
e-post: rent@multivara.ee