Heakorratööd


Välikoristusteenus. Kõnniteed, parklad, õued ja tänavad nõuavad aastaringset hooldust. Välikoristusteenuse eesmärk on välisterritooriumi puhastamine tolmust ja prahist, muru niitmine suvel, talvel territooriumi lumest puhtana hoidmine ja vajadusel libedustõrje teostamine. Pakume kõiki väliterritooriumi korrashoiuga seonduvaid teenuseid: teede ja tänavate mehaniseeritud koristus, lumekoristus, niitmine, trimmerdamine,kojameheteenus, võsa lõikamine, hekkide pügamine.

Mehhaniseeritud koristus. Mehhaniseeritud koristust teostame vastavalt ilmastikuoludele ööpäevaringselt kuni seitsmel päeval nädalas. Hoiame teed, tänavad ja platsid suvel liivast ja tolmust ning talvel lumest puhtad.

Kojameheteenus. Kojamees hoiab väliterritooriumi aastaringselt puhtana. Tema kohustuste hulka kuulub lehtede koristamine, muru niitmine ja hooldamine, riigilipu heiskamine, prügiveo korraldamine, jääpurikate ning libeduse tõrje.

Niitmine ja trimmerdamine. Niidame muru, trimmerdame heina või võsaga kaetud alasid, pügame hekke ning piirame puude võrasid.

Urmas Niinemets
Tel: 56 42 003
E-post: heakord@multivara.ee